Το HPCS είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα με στόχο τη διαρκή βελτιστοποίηση τόσο της λειτουργίας του όσο και της λιμενικής κοινότητας στο σύνολό της. Σε αυτή τη βάση έχουν προγραμματιστεί να ενταχθούν στο HPCS οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Αίτηση εισόδου στην λιμενική εγκατάσταση
Αναφορά Φόρτωση/Εκφόρτωσης Συρμού
Δρομολόγια Σιδηροδρόμων
Προαναγγελία σιδηροδρομικής άφιξης Ε/Κ
Σύστημα Ανάθεσης Μεταφορικών Εργασιών
Προαναγγελία Εμπορευματοκιβωτίων
Κατάθεση Ηλεκτρονικών Δηλωτικών Εξαγωγής
Ηλεκτρονική Διατακτική
Διαχείριση BTX
Δήλωση Ε/Κ εξαγωγής
Κατάθεση Ηλεκτρονικών Δηλωτικών Εισαγωγής
Παραγγελία αποστολής τελωνισμένων εμπορευμάτων
Πλήρωση Εμπορευματοκιβωτίων
Αναμενόμενες παραλαβές
Κινήσεις αποθέματος
Επανεκτύπωση παραστατικών
Κίνηση πύλης
Κατάθεση αρχείων EDI
Αφίξεις/αναχωρήσεις σιδηροδρόμων
Καιρικές συνθήκες λιμένα Πειραιώς
Track ‘ n’ Trace
Αφίξεις/αναχωρήσεις πλοίων
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Πληρωμών
Αίτηση παροχής νερού σε πλοίο
Αίτηση παράδοσης ανταλλακτικών πλοίων
Αίτηση εισόδου για επισκευή ψυγείων Εμπορευματοκιβωτίων
Αίτηση εισόδου επιθεωρητή
Αναφορές Σημειωτών