Η υπηρεσία αφορά την παρακολούθηση και ανίχνευση της θέσης των εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη την διάρκεια της μεταφοράς τους. Μέσω συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των εμπορευμάτων είτε σε επίπεδο εμπορευματοκιβωτίου, είτε σε επίπεδο περιεχομένου του εμπορευματοκιβωτίου μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας επιτρέποντας την πλήρη ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητά τους.