Η εγγραφή στο HPCS αποτελείται από τέσσερα βήματα:

Βήμα 1ο: Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής

Συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής με την καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας και επιλογή ρόλων και υπηρεσιών στο HPCS, κάνοντας χρήση του παρακάτω URL:

Εγγραφή

Βήμα 2ο: Προσκόμιση Δικαιολογητικών

Προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην διεύθυνση:

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.
Κτίριο Σ.ΕΜΠΟ.
18863 Ν. Ικόνιο, Πέραμα

Τα δικαιολογητικά ελέγχονται και ο χρήστης ενημερώνεται για τους ρόλους για τους οποίους εγκρίνεται η αίτησή του.

Βήμα 3ο: Πληρωμή Συνδρομής

Διευθετείται η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του HPCS σύμφωνα με τους ρόλους που έχουν επιλεγεί.

Βήμα 4ο: Ενεργοποίηση Πρόσβασης

Ενεργοποιείται η πρόσβαση στο HPCS σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ρόλους.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να δείτε εδώ