Τι είναι το HPCS

Το HPCS είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που συνδέει τα πολλαπλά συστήματα μίας πληθώρας οργανισμών, οι οποίοι συνθέτουν ένα λιμάνι ή ένα αεροδρόμιο. Το HPCS  δημιουργείται, οργανώνεται και χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις του ίδιου τομέα – στην περίπτωση αυτή, μια κοινότητα λιμένων.

Οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί για τη δημιουργία των συστημάτων του Port Community ήταν, αφενός, η ανάγκη μίας τυποποιημένης πλατφόρμας επικοινωνίας προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα από άποψη ακρίβειας, αξιοπιστίας ή κόστους και, αφετέρου, η ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικής θέσης μεταξύ των λιμένων.

Το HPCS είναι ένα σπονδυλωτό σύστημα με λειτουργικότητα, που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διάφορα εργαλεία στους εμπλεκόμενους στην κοινότητα του λιμανιού, παρέχοντας έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Αναπτύχθηκε για τους χρήστες των λιμένων από τους χρήστες των λιμένων. Το HPCS περιλαμβάνει εξαγωγές, εισαγωγές, μεταφορτώσεις, ενοποιήσεις, επικίνδυνα φορτία και στατιστικά στοιχεία του λιμανιού.