Τι είναι το HPCS

Το HPCS είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που συνδέει τα πολλαπλά συστήματα μίας πληθώρας οργανισμών της ΣΕΠ Μονοπρόσωπης Α.Ε., για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί για τη δημιουργία των συστημάτων του Port Community ήταν, αφενός, η ανάγκη μίας τυποποιημένης πλατφόρμας επικοινωνίας προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα από άποψη ακρίβειας, αξιοπιστίας ή κόστους και, αφετέρου, η ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικής θέσης μεταξύ των λιμένων.

Το HPCS είναι ένα σπονδυλωτό σύστημα με λειτουργικότητα, που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διάφορα εργαλεία στους πελάτες της ΣΕΠ παρέχοντας έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Το HPCS περιλαμβάνει εξαγωγές, εισαγωγές, μεταφορτώσεις, ενοποιήσεις, επικίνδυνα φορτία και στατιστικά στοιχεία του λιμανιού.