Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του HPCS σε πραγματικό χρόνο να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα της σιδηροδρομικής γραμμής και συγκεκριμένα την ώρα και την ημέρα κατά την οποία είναι διαθέσιμη. Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις της γραμμής την ώρα και την μέρα που επιθυμούν.