Η ναυτιλιακή εταιρεία δηλώνει στο τμήμα της Ελεύθερης Ζώνης το κάθε εμπορευματοκιβώτιο που είναι προς εξαγωγή αναφέροντας τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο διαχειριστής του λιμένα (μέγεθος ε/κ, πρακτορείο, βάρος, λιμάνι εκφόρτωσης κ.α), καθώς και τον μεταφορέα που έχει αναλάβει τη μεταφορά του στο χώρο του λιμένα.