Ο τομέας των μεταφορών απαιτεί τη συνεργασία πολλαπλών συμβαλλόμενων μερών για να φτάσουν τα αγαθά από το σημείο Α στο σημείο Β όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, γρήγορα και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Αυτό προϋποθέτει έναν τέλειο συγχρονισμό όλων των πελατών της ΣΕΠ. Μέσω του “HPCS”, ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται αποτελεσματικά και εύκολα σε πολύ γρήγορους χρόνους.