Τα μέλη του HPCS μέσω της υπηρεσίας θα έχουν τη δυνατότητα να κανονίζουν οι ίδιοι τον προορισμό των εμπορευματοκιβωτίων τους που έχουν εκτελωνιστεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη και άμεση διαχείριση του φορτίου από τον χρήστη.