Μπορείτε να κατεβάσετε τις  Oδηγίες χρήσης Container Discharge εδώ