Παρέχεται το προνόμιο στους χρήστες αυτής της υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση στη λίστα,  η οποία περιλαμβάνει τα εμπορευματοκιβώτια που έχουν εισέλθει/ εξέλθει στην/ από την Πύλη των λιμενικών εγκαταστάσεων.