Η υπηρεσία αφορά την ενημέρωση του εκάστοτε ενδιαφερομένου για την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το απόθεμά του. Αναλυτικότερα έχει πρόσβαση και ενημέρωση για το ποια εμπορευματοκιβώτια αποτελούν το απόθεμά του, πού φυλάσσονται και σε τι κατάσταση βρίσκονται σε πραγματικό χρόνο.