Η Ναυτιλιακή Εταιρεία που έχει εμπορευματοκιβώτια προς εξαγωγή σε ένα πλοίο, καταθέτει ένα συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό αρχείο με τα εν λόγω εμπορευματοκιβώτια, καθώς και απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο διαχειριστής του λιμένα, στο τμήμα της Ελεύθερης Ζώνης μετά τον κατάπλου του πλοίου.