Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποστολής- ανταλλαγής ψηφιακών πληροφοριών που αφορούν το πλοίο και τα εμπορευματοκιβώτια. Συγκεκριμένα, η άλλοτε χρονοβόρα ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του διαχειριστή του πλοίου και του διαχειριστή του λιμένα μετατράπηκε σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής όλων των απαραίτητων πληροφοριών από το εκάστοτε μέλος του HPCS.