Μέσω του μετεωρολογικού σταθμού που είναι εγκατεστημένος στις λιμενικές εγκαταστάσεις , παρέχεται στους χρήστες του HPCS διαρκής ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν σε πραγματικό χρόνο στον λιμένα.