Δυνατότητα επανεκτύπωσης των απολεσθέντων παραστατικών μέσω ηλεκτρονικής αίτησης και άμεσης αποστολής τους στον συναλλασσόμενο.