Τα μέλη του HPCS μπορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυτής της υπηρεσίας, να δηλώνουν τις εξαγωγές εμπορευματοκιβωτίων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτου. Έτσι επιτυγχάνεται η αμεσότητα των δηλώσεων χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση.