Η υπηρεσία αφορά τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από την πλευρά του μέλους του HPCS προς τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Αναλυτικότερα, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει μέσω μιας λίστας με τους κωδικούς αναφοράς ( Reference Number) της εκάστοτε συναλλαγής. Με αυτό το τρόπο, ο ενδιαφερόμενος έχει καλύτερη εποπτεία των συναλλαγών που πραγματοποίησε και πληροφορίες, όπως την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή και το ακριβές ποσό της.