SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Category Archives: Εισαγωγή Εμπορευματοκιβωτίων & Εμπορευμάτων

Ηλεκτρονική Διατακτική

Με τη λειτουργία του HPCS η κάθε ναυτιλιακή θα μπορεί να δημιουργεί Ηλεκτρονικές Εντολές Παράδοσης σε Διαχειριστή Τελωνειακά Υποκείμενης Αποθήκης ή  Ελεύθερης Ζώνης. Οι Ηλεκτρονικές Εντολές Παράδοσης είναι δυνατό να δημιουργηθούν είτε καταχωρώντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του HPCS ή με τη χρήση διεπαφής (Web Service Interface)

Τα ελάχιστα δεδομένα που θα απαιτούνται για τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Εντολής Παράδοσης θα είναι τα στοιχεία του Δικαιούχου της Ηλεκτρονικής Εντολής, με την εξαίρεση των Ηλεκτρονικών Εντολών που αφορούν παραδόσεις door-to-door όπου θα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία του Δικαιούχου, του Κυρίου του Εμπορεύματος και του Τελωνειακού Αντιπροσώπου.

Με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Εντολής Παράδοσης θα ενημερώνεται ο Δικαιούχος της ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει τη διαχείριση της Ηλεκτρονικής Εντολής Παράδοσης σε νέο Δικαιούχο. Ο τελευταίος Δικαιούχος δηλώνει τον Κύριο του Εμπορεύματος και λαμβάνει μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης. Ο Κύριος του Εμπορεύματος ενημερώνεται ηλεκτρονικά ώστε να προβεί στην επιβεβαίωση των στοιχείων του και τη δήλωση/εξουσιοδότηση Τελωνειακού Αντιπροσώπου.

Ο Τελωνειακός Αντιπρόσωπος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την εκκρεμή Ηλεκτρονική Εντολή Παράδοσης ώστε να προβεί στην αποδοχή της εξουσιοδότησης.

Στις περιπτώσεις παραδόσεων door-to-door θα αποστέλλεται στον Δικαιούχο της Ηλεκτρονικής Εντολής Παράδοσης Μοναδικός Κωδικός Ασφαλείας (token) ο οποίος θα πρέπει να γνωστοποιείται στον Κύριο του Εμπορεύματος. Ο Κύριος του Εμπορεύματος θα λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω email που θα περιλαμβάνει hyperlink για συγκεκριμένη ιστοσελίδα όπου θα πρέπει να δηλώσει την αποδοχή της παράδοσης και τον ορισμένο Τελωνειακό Αντιπρόσωπο εν είδη εξουσιοδότησης.

Στις Ηλεκτρονικές Εντολές Παράδοσης θα είναι δυνατό να οριστεί Ημερομηνία Λήξης πέραν της οποίας δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω διεκπεραίωση της ενώ έχει προβλεφθεί και δυνατότητα Ανάκλησης Ηλεκτρονικής Εντολής Παράδοσης.

READ MORE

Διαχείριση BTX

Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα (ΒΤΧ) είναι προσβάσιμη σε χρήστες που έχουν το ρόλο Τελωνειακού Αντιπροσώπου.

Με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί Ηλεκτρονική Διατακτική και ο χρήστης/Τελωνειακός Αντιπρόσωπος έχει αποδεχθεί την εξουσιοδότηση για την τέλεση των τελωνειακών διαδικασιών, θα δίνεται η δυνατότητα αίτησης έκδοσης Ηλεκτρονικής ΒΤΧ με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η Ηλεκτρονική ΒΤΧ με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά διαβιβάζονται αυτόματα μέσω του HPCS στο Αρμόδιο Τελωνείο όπου διεκπεραιώνεται.

Ο χρήστης/Τελωνειακός Αντιπρόσωπος λαμβάνει ενημέρωση μέσω του HPCS για το αποτέλεσμα της διεκπεραίωσης.

READ MORE

Δήλωση Ε/Κ εξαγωγής

Τα μέλη του HPCS μπορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυτής της υπηρεσίας, να δηλώνουν τις εξαγωγές εμπορευματοκιβωτίων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτου. Έτσι επιτυγχάνεται η αμεσότητα των δηλώσεων χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση.

READ MORE

Κατάθεση Ηλεκτρονικών Δηλωτικών Εισαγωγής

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία που έχει εμπορευματοκιβώτια προς εισαγωγή σε ένα πλοίο, καταθέτει ένα συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό αρχείο με τα εν λόγω εμπορευματοκιβώτια, καθώς και απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο διαχειριστής του λιμένα.

READ MORE