Οι διαχειριστές των εμπορευματοκιβωτίων μέσω αυτής της υπηρεσίας θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν το προσωπικό των αποθηκών για τις αναμενόμενες παραλαβές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του HPCS. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην καλύτερη και γρηγορότερη  παραλαβή των εμπορευματοκιβωτίων από το προσωπικό των εγκαταστάσεων της αποθήκης.