Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη στην επισκόπηση των αναφορών των σημειωτών. Πιο συγκεκριμένα, το εκάστοτε μέλος του HPCS έχει πρόσβαση στον πραγματικό χρόνο που φορτώθηκαν/εκφορτώθηκαν τα εμπορευματοκιβώτια που τον ενδιαφέρουν στο/ από το πλοίο και με τη ακριβή σειρά, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν κατά τη διαδικασία αυτή.