Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου στα μέλη τoυ HPCS της φόρτωσης και της εκφόρτωσης των εμπορευματοκιβωτίων στον συρμό.