Δυνατότητα αγοράς γλυκού νερού από παρόχους του φορέα εκμετάλλευσης υπό όρους διαθεσιμότητας.