Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, o ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αιτείται για την είσοδό του στις λιμενικές εγκαταστάσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία. Ο στόχος της υπηρεσίας αυτής, είναι να διευκολύνει το εκάστοτε μέλος στις μετακινήσεις του από και προς τις λιμενικές εγκαταστάσεις.