Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο εκάστοτε επιθεωρητής εμπορευματοκιβωτίων μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του για την έγκριση εισόδου στις λιμενικές εγκαταστάσεις χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία κατά την υποβολή της.