Η υπηρεσία αφορά το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων των τρένων που εισέρχονται/ εξέρχονται στην/ από τη λιμενική εγκατάσταση. Τα μέλη θα μπορούν να ενημερώνονται για την εκτιμώμενη και την πραγματική ώρα άφιξης και αναχώρησης του εκάστοτε τρένου από τον λιμένα.