Μέσω συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας παρέχεται η διαρκής ενημέρωση των μελών του HPCS για την εκτιμώμενη και ακριβή ώρα άφιξης / αναχώρησης των πλοίων. Η υπηρεσία έχει ως αποτέλεσμα την έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για τις προγραμματισμένες αφίξεις-αναχωρήσεις καθώς και τη καλύτερη διαχείριση των χρόνων του πλοίου από το χρήστη.